LET OP: De wachttijd bedraagt ongeveer vijf maanden. Dit is enigszins afhankelijk van de dagen en tijden die voor u mogelijk zijn. Na aanmelding wordt u/uw kind automatisch op de wachtlijst geplaatst en wordt pas contact opgenomen als u/uw kind aan de beurt bent/is.

Peuters en kleuters worden onder schooltijd geplaatst.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

Indien u per mail contact met ons opneemt verzoeken wij om de volgende gegevens:

  • Naam van de cliënt
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Burgerservicenummer
  • Huisarts
  • School en groep
  • Hulpvraag
  • Voorkeursdagen/-tijden/-locatie

Mogelijk kunnen wij niet altijd aan uw voorkeursdagen/tijden voldoen.

Voor verdere informatie of vragen kunt u ook per email of telefonisch contact opnemen.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Ons privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

LET OP: De wachttijd bedraagt ongeveer vijf maanden. Uw aanmelding wordt automatisch geregistreerd, u krijgt hier geen bericht van. Er wordt pas contact opgenomen als een afspraak ingepland kan worden.  

Aanmeldformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Locatie
Akkoordverklaring