Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt of ouder/verzorger een klacht heeft over de logopedist of de logopedische behandeling. Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende logopedist of met één van de praktijkhouders; Lia van der Vlist of Anneke Treep.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij al onze logopedisten zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.