• 1

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt of ouder/verzorger een klacht heeft over de logopedist of de logopedische behandeling. Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende logopedist of met één van de praktijkhouders; Lia van der Vlist of Anneke de Groot-Treep.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij al onze logopedisten zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.