• 1

Tarieven en vergoedingen

Logopedie zit in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Wij hebben in 2018 met alle verzekeraars een contract.

Tarieven 2018
Per 01-01-2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven vrijgegeven. Verzekeraars hanteren verschillende tarieven. Wij declareren het tarief zoals in het contract met de zorgverzekeraar is afgesproken. Bij behandeling van volwassenen gaat dit eerst van het eigen risico af. Voor behandeling op eigen kosten worden in onze praktijk de volgende tarieven gehanteerd.

 • Reguliere individuele behandeling € 37,50
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing € 75,00
 • Eenmalig onderzoek (50 minuten) € 75,00
 • Overleg met derden (per half uur) € 37,50
 • Verslaglegging aan derden (per half uur) € 37,50
 • Telefonische zitting (per kwartier) € 20,00

Een behandeling bestaat uit 25 minuten cliëntcontact en 5 minuten administratietijd.
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 32,50.

U wordt verzocht om bij de eerste afspraak de volgende gegevens mee te nemen:

 • Verwijzing huisarts of specialist
 • Zorgverzekeringspasje
 • Identiteitsbewijs
  De vergoedingen kunnen dan rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld worden.

DTL
De Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) is per 1 januari 2012 ingevoerd. Aangezien een aantal zorgverzekeraars dit (nog) niet in hun vergoedingsregeling hebben opgenomen, behandelen wij vooralsnog alleen op verwijzing van een (huis)arts.

Dyslexie
Mogelijk heeft uw kind een ernstige enkelvoudige dyslexie en komt hij/zij in aanmerking voor de vergoedingsregeling dyslexie (DBC). Wij werken hierin samen met Kinderpraktijk Heijligers & Treep. Zij hebben het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Voor meer informatie over deze vergoedingsregeling kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje behandelgebieden/dyslexie. Indien uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, maar er wel sprake is van dyslexie, kunnen wij alsnog begeleiding bieden. De verzekering vergoedt dit in veel gevallen niet.