• 1

Team

Anneke Treep en Lia van der Vlist- Verhaar vormen, samen met de medewerksters Madelon Vriesendorp, Elisa van den Berg en Ilse Eisenga-Brouwer, logopediepraktijk LiAn. Ingrid van Zuilekom ondersteunt de praktijk met administratieve taken.

Annekeanneke
Hallo, ik ben Anneke Treep. Sinds 1996 ben ik logopedist. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en neem deel aan de kwaliteitskring Dordrecht en omstreken. Tevens ben ik dyslexiespecialist en sta ik ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars en ben lid van de dyslexiewerkgroep Dordrecht en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).
Naast het werken met mijn collega’s en het samenwerken met scholen, huisartsen, fysiotherapeuten e.d. en natuurlijk de Kinderpraktijk, blijft het werken met de kinderen leuk. Elke dag met veel plezier naar mijn werk gaan, is iets wat in onze praktijk vanzelf gaat. Mijn interesse ligt bij verschillende logopedische problemen en verschillende leeftijden. Kinderen met een dubbele hulpvraag zoals taal en gedragsproblemen kunnen bij mij terecht. Daarnaast behandel ik vooral kinderen met (een vermoeden van) dyslexie en heb ik het stotteren weer opgepakt.
De laatste tijd heb ik diverse cursussen gevolgd. Deze zijn vooral gericht op de dyslexie (KWeC-methodiek, dyslexie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs), Stotteren (Richtlijnen) en psychogene stemklachten. Daarnaast heb ik enkele workshops gevolgd over NLP en executieve functies. De komende tijd zal ik mij verder specialiseren in het stotteren en samen met Madelon het stotteren binnen de praktijk verder uitbreiden.
Wanneer het gewenst is, kan ik ook workshops of lezingen geven over bovenstaande onderwerpen.
Naast logopedist en dyslexiespecialist ben ik orthopedagoog. Als orthopedagoog-generalist werk ik bij de Kinderpraktijk Heijligers&Treep. Samen met Lia, Madelon en Elisa kunnen leerlingen met dyslexie volgens de vergoedingsregeling onderzocht en behandeld worden. In die hoedanigheid volg ik geregeld cursussen op het gebied van autisme, adhd, dysharmonische intelligentieprofielen en dyslexie.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lialia
Ik ben Lia van der Vlist, in juli 2004 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Verder ben ik lid van de kwaliteitskring Dordrecht en omstreken. Ik ben werkzaam op maandag en donderdag in Dordrecht, op woensdag werk ik in de dependance in Giessenburg.
Ik behandel veel kinderen met taal en articulatieproblemen. Vooral de behandeling van heel jonge kinderen die nog (bijna) niet praten vind ik een leuke uitdaging. Maar ook met problemen in de andere behandelgebieden, zoals OMFT en stem, kunt u bij mij terecht. Daarnaast behandel ik veel kinderen met (een vermoeden van) dyslexie. Ik sta ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars als dyslexiespecialist en ben lid van de dyslexiewerkgroep Dordrecht.
Om kwaliteit te kunnen blijven leveren volg ik elk jaar diverse cursussen met betrekking tot de verschillende behandelgebieden. De afgelopen twee jaar heb ik mij verder verdiept in articulatie (cursus Fonologie: onderzoek en behandeling en workshop minimale paren). En heb ik de cursussen logopedie en tandheelkunde en executieve functies gevolgd.
Naast voldoende kennis opdoen en dit verwerken in de behandelingen vind ik het belangrijk dat een kind zich op zijn/haar gemak voelt bij mij. Er moet vaak hard gewerkt worden, maar een kind hoeft dat niet zo te ervaren. Ook de afstemming met de omgeving is belangrijk. Elk kind, elke klacht en elke behandeling is anders. Dit maakt iedere dag weer afwisselend en uitdagend!
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Madelonmadelon
Ik ben Madelon Vriesendorp-Bronkhorst. In 2007 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Verder ben ik lid van de kwaliteitskring Dordrecht en Omstreken. Na mijn afstuderen heb ik eerst in het speciaal basisonderwijs gewerkt en werk ik sinds 2008 met veel plezier in deze praktijk. Mijn interesse ligt voornamelijk in het behandelen van kinderen met een spraak/ taalstoornis en het behandelen van stotteren bij kinderen. De laatste jaren ben ik me gaan verdiepen in het behandelen van (jonge)kinderen die stotteren en het begeleiden van de ouders en heb hiervoor verschillende cursussen gevolgd om mijn kwaliteit van handelen te verbeteren. Naast logopedist ben ik ook dyslexiebehandelaar, sta ik ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars en neem ik deel aan de dyslexiewerkgroep Dordrecht. Waarom ik logopedist ben geworden? Omdat de diversiteit van het beroep me erg aantrekt en je samen met de client werkt aan verbetering van de klacht. Iedere dag sta je weer voor een nieuwe uitdaging!
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ilseilse
Ik ben Ilse Eisenga-Brouwer en ik ben afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam in augustus 2011. Sinds februari 2012 ben ik drie dagen werkzaam in een gezondheidscentrum. Daarnaast ben ik sinds februari 2014 op woensdagmiddag werkzaam bij logopediepraktijk LiAn, op de locatie Reeweg.
Om steeds up to date te blijven van alle ontwikkelingen binnen de beroepsgroep ben ik aangesloten bij een kwaliteitskring. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de NVLF. Ik sta daarnaast ook ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Ik ben allroundlogopedist maar mijn specialisaties liggen op het gebied van OMFT, articulatie- en stemproblematiek. In de praktijk zie ik veel kinderen met articulatie- en taalproblematiek of voor OMFT, maar ook kinderen en volwassenen met stemproblemen kunnen dus bij mij terecht! Daarnaast heb ik ervaring met kinderen met ontwikkelingsproblemen (autisme, dysharmonisch intelligentieprofiel) en slechthorendheid. Cursussen die ik de afgelopen periode gevolgd heb zijn o.a. “PROMPT-1; Introductie Techniek” (articulatie), de “LaxVox methode” (stem), “Logopedie en Tandheelkunde” (Oromyofunctionele Therapie of OMFT) en “Stemtherapie voor Beroepssprekers”( stem).
Binnen de behandeling vind ik het erg belangrijk dat er contact is met de omgeving van het kind, zoals de ouders, leerkrachten en intern begeleiders. Samen kunnen we dan de behandelmogelijkheden in kaart brengen en op elkaar afstemmen. Ook is contact met andere disciplines zoals fysiotherapeut, huisarts of tandarts soms belangrijk om tot een blijvende oplossing te komen voor het probleem. Maar het allerbelangrijkste vind ik toch wel dat de behandeling zoveel mogelijk afgestemd wordt op de cliënt.
Het fijne aan het werken in Kinderpraktijk 078 is dat de lijntjes naar de andere disciplines(speltherapeuten, orthopedagogen, e.d.) kort zijn. Hierdoor kunnen we gemakkelijk informatie en ervaringen uitwisselen en de zorg nog meer optimaliseren. Daarnaast zijn het gewoon allemaal leuke, gezellige collega’s waar ik nog lang mee hoop samen te werken!
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ElisaElisa
Mijn naam is Elisa van den Berg en in juni 2003 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Na het afstuderen heb ik 5 jaar gewerkt in het speciaal basisonderwijs en daarnaast heb ik 10 jaar in een logopediepraktijk gewerkt. Van september 2013 tot september 2015 heb ik met veel plezier in deze praktijk gewerkt en na een pauze van drie jaar waarin ik in Tsjechie heb gewoond, mag ik van dit enthousiaste team weer deel uitmaken en dat bevalt erg goed!
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en neem deel aan de kwaliteitskring Dordrecht en omstreken. In de praktijk zet ik me graag in voor jonge kinderen die (nog) niet spreken. Het is zo mooi om te zien als zij met hulp tot spreken komen. Daarnaast begeleid ik kinderen om hun articulatie te verbeteren en taalvaardigheden te bevorderen. Ook het begeleiden van volwassenen met stem- en/of articulatie problematiek hebben mijn interesse. Als mensen je goed verstaan en naar je luisteren, verbetert dit je zelfvertrouwen.
Elk jaar volg ik diverse cursussen met betrekking tot de verschillende behandelgebieden om een hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren. Als logopedist mag je kinderen en volwassenen ondersteunen naar een betere toekomst. Elk kind en elke volwassene is anders en dat maakt ons beroep zo bijzonder uitdagend!
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.