Tarieven en vergoedingen

Logopedie is opgenomen in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Wij hebben met alle verzekeraars een contract.

Tarieven
Per 01-01-2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven vrijgegeven. Verzekeraars hanteren verschillende tarieven. Wij declareren het tarief zoals in het contract met de zorgverzekeraar is afgesproken.
Bij behandeling van volwassenen gaat dit eerst van het eigen risico af. Voor behandeling op eigen kosten worden in onze praktijk de volgende tarieven gehanteerd.

 • Reguliere individuele behandeling € 40,00
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing € 80,00
 • Eenmalig onderzoek (50 minuten) € 80,00
 • Overleg met derden (per half uur) €40,00
 • Verslaglegging aan derden (per half uur) € 40,00
 • Telefonische zitting (per kwartier) € 22,50

Een behandeling bestaat uit 25 minuten cliëntcontact en 5 minuten administratietijd.
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 32,50.

U wordt verzocht om bij de eerste afspraak de volgende gegevens mee te nemen:

 • Verwijzing huisarts of specialist (indien van toepassing)
 • Zorgverzekeringspasje
 • Identiteitsbewijs
  De vergoedingen kunnen dan rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld worden.

DTL
Het is mogelijk om via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) de behandeling te starten. De DTL-screening, bestaande uit een vragenlijst, wordt toegestuurd en wordt de eerste afspraak besproken. Dit is noodzakelijk om zeker te weten of wij de medische verantwoordelijkheid voor u of uw kind kunnen dragen.  In sommige gevallen verwijzen wij u na deze screening naar uw huisarts voor overleg én voor de aanvraag van een verwijzing.  

Als u bij CZ (of labels van CZ) verzekerd bent heeft u sowieso een verwijzing nodig van uw arts. CZ vergoedt de DTL-screening niet.

Dyslexie
Mogelijk heeft uw kind een verklaring van een ernstige dyslexie en komt hij/zij in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Wij werken hierin samen met Kinderpraktijk Heijligers & Treep. Zij hebben het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Meer informatie kunt u vinden onder het kopje behandelgebieden/dyslexie. Indien uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, maar er wel sprake is van dyslexie, kunnen wij alsnog begeleiding bieden. De verzekering vergoedt dit in veel gevallen niet.