Werkwijze

Aanmelding
Bij een telefonische aanmelding wordt direct een afspraak gemaakt voor een intake. In een drukke periode kan het zijn dat u of uw kind eerst op de wachtlijst wordt geplaatst. Bij aanmelding via het aanmeldingsformulier (link) of via de mail wordt binnen enkele dagen na uw aanmelding contact met u opgenomen om een afspraak voor de intake te maken of om informatie te geven over een eventuele wachttijd.

Eerste afspraak
Bij de eerste afspraak maakt u (en/of uw kind) kennis met de behandelend logopedist. Algemene gegevens zoals uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd. Het is belangrijk dat u de verwijsbrief van de huisarts of specialist meeneemt, uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspasje (of dat van uw kind). Er wordt besproken waarom u naar logopedie verwezen bent en wat de logopedist voor u kan doen.
Tevens wordt besproken of verder onderzoek noodzakelijk is.

Onderzoek
Naar aanleiding van de hulpvraag kan het zijn dat een onderzoek afgenomen wordt. Dat kan bestaan uit diverse testonderdelen of een observatie. Vervolgens wordt een verslag opgesteld met de onderzoeksresultaten. Dit verslag wordt met u besproken. Indien behandeling wenselijk is zullen de behandeldoelen besproken worden en zal in de meeste gevallen een behandelplan opgesteld worden.
Aan het eind van de behandelperiode vindt vaak een herhalingsonderzoek plaats, waarvan ook een verslag gemaakt wordt.

Behandeling
De behandelingen vinden vaak één keer per week op een vast tijdstip plaats. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van factoren als de aard en de ernst van de klacht, de motivatie van de cliënt en de continuïteit van de behandeling.
Er wordt, zowel tijdens de behandeling als thuis, een actieve houding van de cliënt (en/of de ouders) gevraagd.
De behandelovereenkomst wordt tijdens de eerste behandeling meegegeven.

Afronding
Het is per hulpvraag en progressie tijdens de behandeling afhankelijk hoe vlot een behandeling kan worden afgerond. Vaak wordt bij een hulpvraag betreffende taal of leerproblemen na een half jaar een herhalingsonderzoek ingepland. Afhankelijk van de resultaten komende uit het onderzoek wordt de behandeling afgerond of worden er nieuwe behandeldoelen opgesteld. Natuurlijk wordt tijdens de behandeling het proces in de gaten gehouden en is het mogelijk dat het evaluatiemoment eerder of later kan plaatsvinden.
Wanneer een onderzoek/behandeling bij de logopediepraktijk is afgerond, zult u met uw toestemming, een mail ontvangen in verband met een klanttevredenheidsonderzoek. Wij zouden het erg op prijs stellen als u hieraan uw medewerking wil verlenen.